Nieuwsbrief Eendracht Ninove
 
De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten.

Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen.

U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiƫren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde.

De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten.

KGG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium.

Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van KGG of zijn verbonden ondernemingen weer. Bijgevolg bindt dit e-mailbericht KGG niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.
   
 
 
   
 HOME | KREDIETEN | SPAREN | VERZEKERINGEN | MEDEWERKERS | CONTACT| PRIVACY | DISCLAIMER webdesign by Goessens Colin
 
Home E-mail Sitemap